Aviso legal de Encerta

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la informació següent:

Este lloc web ha sigut desenrotllat i és propietat de l'empresa Sernutec, Servicis i Noves Tecnologies, S.L. (d'ara en avant Sernutec)

SERNUTEC comercialitza este lloc web en modalitat de "Software com Servici", sent els llicenciataris, els responsables de tractament de dades de caràcter personal arreplegats en ell.

La información publicada en este sitio web, es actualizada por los servicios de documentación de Sernutec.

La informació publicada en este lloc web, és actualitzada pels servicis de documentació de Sernutec.

Si vol contactar amb Sernutec, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la direcció indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la direcció sernutec@sernutec.com.

El principal objectiu d'este lloc web és poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat, relacionats amb l'emprendimiento comercial.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web pel servici de documentació de Sernutec, són propietat de Sernutec. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment expresse del propietari.

Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso del propietario.

Para acceder a algunos de los servicios que ofrece este sitio web, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal a través de formularios habilitados al efecto.

Li informem de que no podem assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'este lloc web.

Con los límites establecidos en la ley, no se asumirá ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.

Els continguts i informació publicats en este lloc web, no són vinculants, ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d'un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'este lloc web, poden contindre enllaços (enllaços) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, no podem assumir responsabilitats pel contingut que puga publicar-se en elles.