Política de privacidad de Encerta

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que s'arrepleguen a través dels formularis d'este lloc web, s'inclouen en els fitxers automatitzats d'emprenedors dels ajuntaments (responsables del tractament) ubicats en els municipis on es realitzen les simulacions

L'arreplega i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat oferir-li servicis d'informació, assessorament, formació, i altres activitats pròpies del servici d'assessorament a emprenedors oferit pel responsable del fitxer.

Estes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l'únic objectiu de complir a la finalitat anteriorment exposada

El responsable del fitxer, adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l'esmentat Reglament (UE) . L'exercici d'estos drets pot realitzar-ho el propi usuari posant-se en contacte amb l'ajuntament on va realitzar la simulació, a través del formulari habilitat a este efecte per a contactar amb el tècnic responsable, que es pot trobar a la part dreta de la pantalla durant tot el procés de simulació.

Finalitat del tractament de les dades personals: Amb quina finalitat tractarem les seues dades personals?

El responsable del fitxer tractarà les seues dades personals demanats a través d'este lloc web, amb l'objectiu general d'oferir servicis d'assessorament a l'emprenediment.

Li recordem que pot oposar-se a l'enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Els camps dels dits registres són d'ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten eixes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals demanats?

Les dades personals proporcionats es conservaran mentres es mantinga la relació d'interés per a vosté o no sol·licites la seua supressió i durant el termini pel quina pogueren derivar-se responsabilitats legals pels servicis prestats.

Legitimació

Els tractaments de les seues dades es realitzen amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

En el cas que no ens facilite les seues dades o ho faça de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seua sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels servicis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer alié al responsable del fitxer excepte obligació legal.

El responsable del fitxer, té contractats als següents encarregats del tractament, havent-se compromés al compliment de les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seua contractació:

Empresa:

Sernutec, Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. (Sernutec) con domicilio en calle Mestre Miguel Buendía, 12 de Moncada (Valencia), NIF/CIF nº B97120109 presta servicis d'allotjament de la informació en els seus servidors virtuals.

Pot consultar la política de privacitat i la resta d'aspectes legals de la companyia en l'enllace següent: http://www.sernutec.com/politica-de-privacidad

Sernutec, manté les seues infraestructures d'allotjament i comunicació amb el proveïdor de servicis Microsoft Azure.

Microsoft Azure, oferix el conjunt més completes certificacions i per tant complix amb totes les disposicions normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades i seguretat en la informació.

Pot obtindre més informació en els llocs web:
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/trusted-cloud/
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

Dades recopilats per usuaris dels servicis

En els casos en què l'usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L. informa de que, com a prestador de servici d'allotjament de dades i en virtut del que establix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) , reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjats i el moment en què es va iniciar la prestació del servici. La retenció d'estes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges y/o tribunals o del Ministeri que així els requerisca. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual

Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. es titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web i els servicis oferits en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació y/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seua disposició per Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L., inclús sent gratuïts y/o de disposició pública. Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L'usuari no adquirix cap dret o llicència pel servici contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servici, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servici, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels servicis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es poguera produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per la seua banda.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels servicis prestats per Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. y, en particular de:

La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L., resulte violent, obscé, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.

L'arreplega y/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment expresse o contravenint allò que s'ha disposat en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos

La utilització del servidor de correu del domini i de les direccions de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servici online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'orde públic, així com "principis universals d'ús d'Internet."

Protecció de la informació allotjada

Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garantix la reposició total de les dades esborraments pels usuaris, ja que les esmentats dades podrien haver sigut suprimits y/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els servicis oferits, excepte els servicis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Sernutec Servicis i Noves Tecnologies, S.L., quan esta pèrdua siga imputable a l'usuari; en este cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborraments només està inclosa en el preu del servici quan la pèrdua del contingut siga deguda a causes atribuïbles a Sernutec Servicios y Nuevas Tecnologías, S.L.

Comunicacions electròniques

En aplicació de la LSSI el responsable del fitxer no enviarà comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagueren sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.