Eina telemàtica per a
la creació del teu comerç

Sóc un emprenedor/a
Sóc un comerciant


  1. La posada en marxa d'activitats de comerç i serveis, així com la reorientació i modernització de les ja existents, implica un notable esforç econòmic per a les persones emprenedores i comerciants que impulsen aquests projectes
  2. El coneixement de l'entorn on establir l'activitat, la identificació i anàlisi de la competència potencial, la informació sobre el perfil de la clientela resident en la zona, la determinació de la despesa comercialitzable que pot arribar a captar i, sobretot, l'elecció del local més adequat, són factors clau per a la viabilitat inicial de qualsevol projecte empresarial
  3. ENCERTA Paterna s'estructura amb les fases corresponents del procés d'obertura d'un negoci, guiant-te pas a pas A més disposes d'una sèrie d'eines telemàtiques així com continguts i informació útil i pràctica necessària per a la minimitzar el risc en la presa de decisions, incorporant una aplicació específica per a fer el teu pla de negoci i calcular de manera rigorosa la teua viabilitat econòmic financera